Kirkebesøk

Denne aktiviteten går ut på å lære om dåp og nattverd. Hensikten med denne aktiviteten er at stifinnerne skal forstå hva det er å være døpt, og hvorfor man går til nattverd.

Tidsbruk

Tidsbruk: 1,5 timer

Vanskelighetsgrad

Vanskelighetsgrad 3

Referanser

Speiderhåndboka s. 56.
Døpefonten står i kirken, Barnesalmeboka nr. 315.

Kom, la oss samles, Treklang nr. 144.

Kjære Gud, vi kommer, Treklang nr. 208.

Nå dekkes bordet, nå tennes lyset, Treklang nr. 210.

Forkunnskaper

Barn opplever nattverd gjennom voksnes atferd og holdninger. De voksne blir modeller for barna. Barn bør gå til nattverd sammen med sine foreldre. Barna bør kunne skjelne nattverdmåltidet fra andre måltider. Barna bør ha en form for bevissthet om at Jesus er nær i nattverden. Nattverden er et måltid hvor Gud gir oss tilgivelse for syndene våre. Jesu kropp og blod ble gitt til soning for våre synder ved hans død på Golgata. Dermed ble forholdet mellom menneskene og Gud gjenopprettet etter at det ble ødelagt ved syndefallet. Gud er så nær i nattverden at vi spiser hans kropp og blod. Nattverden er derfor livets måltid som minner oss om fellesskapet Jesus hadde med disiplene. Alterringen er som regel formet som en halvsirkel. Den andre halvdelen av sirkelen fortsetter i evigheten, i det evige liv. Når vi kneler ned og spiser og drikker, har vi derfor også fellesskap med mennesker som har levd før oss.

Ved dåpen i den treenige Guds navn blir barna en del av den kristne menighet. De får statsborgerskap i Guds rike. I det nye testamentet blir dåpen kalt badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den hellige ånd. At den kalles et bad, betyr at dåpen skjer med vann. I dåpen gir Gud frelse. Mennesket kan ikke frelse seg selv. Siden det er Gud som handler, er dåpen gyldig til evig tid, uansett hvem som har utført dåpen. Det er viktig at troen får gode vekstvilkår. Hva med de som ikke er døpt? Gud kan også frelse de som ikke er døpt. Tenk på at noen av stifinnerne kanskje ikke er døpt, når dere snakker om dåpen.

Metoder

Egner seg best å gjennomføre i fellesskap.

Skriv ut aktivitet

Skriv ut aktivitet

Foreslå ny aktivitet

Foreslå ny aktivitet

Gjennomføring

Nattverd:

Det beste er om presten eller noen andre som jobber i kirken kan ta dere med på kirkebesøk. La ungene kjenne og smake på brød og vin / saft, la dem forsøke å knele ved alterringen, snakk om alteret som et bord, forklar hvordan begerne (særkalkene) brukes. Fortell at brød og vin blir til Jesu blod og kropp. Brødet er usyret, det betyr at det er bakt uten gjær. Dette er til minne om da israelsfolket hadde det så travelt med å forlate Egypt at de ikke hadde tid til å heve brødet. Hva er det bilde av på oblatet / brødet? Hva ligner det på? (penger, Jesus betalte en høy pris for oss da han døde) Snakk om hva ved nattverden som ligner på et vanlig måltid hjemme, og hva som er forskjellig. Når vi kneler ved alterringen, kneler alle side ved side. Det er ingen forskjell på gjestene ved bordet, alle er like for Gud. Når vi kneler ved alterringen må alle være stille og oppføre seg ordentlig, dette er det helligste stedet i kirkerommet. Når lysene på alteret er tent, skal det vise oss at Gud er der. Fortell om alterringen. Det er bare en halv sirkel fordi resten av sirkelen er i himmelen. Der sitter de som er døde og er også en del av fellesskapet i Jesus.

 

Dåp:

Lag et dåpslys med kristne symboler. Alle får et hvitt lys som tegnes på med vannfast tusj eller penn med vannbasert voksfarge. Symbolene kan også lages av voksbiter.

Når vi blir døpt i Den norske kirke, blir vi medlemmer av den lokale menigheten der vi bor. Det er mor og far som bestemmer om barna skal døpes når de er små. De som ikke ble døpt som barn, kan velge å bli døpt når de blir gamle nok til å velge selv.

Vi bruker vann hver dag for å vaske oss rene. Vann er et symbol for renhet, derfor døpes vi med vann.


Nåde:

Lek en lek med et kronestykke (slå på ringen, murre eller liknende). Del ut kronestykket til en tilfeldig valgt speider når leken er slutt. Er det noen som vet hvorfor akkurat hun eller han fikk en premie? Det er rart å få noe sånn helt uten videre, det er vi ikke vant til. For å få penger må vi som regel gjøre noe først. I Bibelen står det om nåde. Nåde betyr det samme som gratis, vi kan komme til Gud helt gratis. Hun eller han som fikk kronestykket, fikk det ikke fordi han hadde vært spesielt flink eller snill, men helt uten grunn. Vi trenger heller ikke å være spesielt snille eller flinke for å komme til Gud, vi kan komme uansett. Nåden er til alle som vil ha den, helt gratis! (del ut et kronestykke til alle sammen).