Vandrer

Her finner du merkeprogrammet for vandrere, beregnet for de som går på skolens 6.-10. trinn. Det er fire ulike typer merker. Patruljemerkene tar vandrerne sammen i patruljene. Spesialistmerkene kan vandrerne ta på egen hånd. Førerpatruljemerkene har vandrerlederen ansvaret for at de eldste vandrerne tar. Prosjektmerkene kan tas på ulike måter.

Vandrer

 

Introduksjonen til programmet med forklaringer til symbolene, og draktreglement, finner du her: >HJELP

 

Til patruljeføreren

I dette heftet vil du finne mange aktiviteter til patruljemøter og patruljeturer. Sammen med Speiderhåndboka er dette heftet ditt viktigste hjelpemiddel for å kunne lede en vandrerpatrulje. Vandrerne kan selv få være med å bestemme om de ønsker å prøve seg som veivisere, brobyggere eller flaggspetter. Med tolv patruljemerker er det litt å velge i. Noen av aktivitetene i dette heftet kan det være for vanskelig for deg å lede. Da kan patruljen din gjennomføre denne aktiviteten sammen med troppslederen eller en annen voksen leder. Aktivitetene trenger heller å ikke gjennomføres akkurat slik de står. Det beste er at patruljen blir inspirert til å lage sin egen måte å ta merket på. Lykke til som patruljefører!

 

Forslag til semesterplan første halvår - høst: Word (.doc)  Adobe Acrobat Reader (.pdf)

Forslag til semesterplan andre halvår - vår: Word (.doc)  Adobe Acrobat Reader (.pdf)

Forslag til semesterplan tredje halvår - høst: Word (.doc)  Adobe Acrobat Reader (.pdf)

Forslag til semesterplan fjerde halvår - vår: Word (.doc)  Adobe Acrobat Reader (.pdf)

 

Førerpatruljemerker

Kvart førerpatruljemerke heng saman med to patruljemerker der mange av aktivitetane er dei same. Merka kan likevel gjennomførast uavhengig av patruljemerka. Her er ei oversikt over kva patruljemerker som står i høve til førerpatruljemerka:

 

Turleder - Patruljeliv, Vær og vind

Ordstyrer - Veiviser, Brobygger

Verdensborger - 5000, Forvalter

Markør - Krise, Samarbeid

Budbringer - Kreativ, Elementene

Postmannskap - Flaggspett, Skaperen