Forgiftning

Denne aktiviteten går ut på å lære om giftige planter. Hensikten med aktiviteten er å unngå forgiftninger og å lære hva man skal gjøre ved akutt forgiftning.

Tidsbruk

Tidsbruk: 20 minutter

Utstyr

En giftig plante

Vanskelighetsgrad

Vanskelighetsgrad 3

Referanser

Speiderhåndboka s. 162-171, 265 og 268.

Skriv ut aktivitet

Skriv ut aktivitet

Foreslå ny aktivitet

Foreslå ny aktivitet

Gjennomføring

Vandrerne kan sikkert noen kjente giftige planter. Vis frem bilder eller eksempler på flere giftige planter. Snakk om hva en kan gjøre ved mistanke om forgiftning.